Phải làm gì nếu gặp sự cố khi đi du lịch?

Anh Nam quyết đi du lịch Châu Âu 1 mình, chẳng may anh bị kẻ gian lấy trộm ba lô trong đó có toàn bộ tiền mặt và giấy tờ du lịch bao gồm hộ chiếu. Thật là một tình huống tiến thoái lưỡng nan! Anh Nam phải làm sao để xoay sở khi đang một mình giữa trời Tây?

XEM CHI TIẾT

Phải làm gì nếu gặp sự cố khi đi du lịch?

Anh Nam quyết đi du lịch Châu Âu 1 mình, chẳng may anh bị kẻ gian lấy trộm ba lô trong đó có toàn bộ tiền mặt và giấy tờ du lịch bao gồm hộ chiếu. Thật là một tình huống tiến thoái lưỡng nan! Anh Nam phải làm sao để xoay sở khi đang một mình giữa trời Tây?

XEM CHI TIẾT